Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση, ότι  προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την Αγιογραφία- Ζωγραφική.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συμβασιούχου Αγιογράφου ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15/09/2016 έως και  25/09/2017