Δείτε συνημμένα τα αποτελέσματα των προκηρύξεων για τους συνοδούς επισκεπτών καθώς και τον πίνακα αποκλεισθέντων.

Αποτελέσματα προκήρυξης συνοδών επισκεπτών Σπηλαίου Καστανιάς και Ναυτικού Μουσείου – Γεωπάρκου