Η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ., ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει πρόσληψη δύο ατόμων συνοδών επισκεπτών σπηλαίου ΔΕ , με δίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του σπηλαίου Καστανέας την καλοκαιρινή περίοδο.

Περισσότερη πληροφόρηση στην σχετική ανακοίνωση