Η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με ειδικότητα ναυαγοσώστη, μεδίμηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος γαλάζιες σημαίες  και ειδικότερα για την ναυαγοσωστική  κάλυψη της παραλίας Παχιά άμμος στην Πλύτρα

Περισσότερη πληροφόρηση στην σχετική ανακοίνωση