Δείτε τα συνημμένα αρχεία για την κατάταξη των υποψήφιων για τις θέσεις 101 και 102 της ΣΟΧ 2/2019

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2.2019 ΘΕΣΗ 101

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2.2019 ΘΕΣΗ 102