Ανακοινωνέται ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας και ο πίνακας απορριπτομένων για την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023.

Δείτε τα αρχεία.