Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών των δομών της, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για διάστημα δέκα (10) μηνών και συγκεκριμένα:

Για το ΚΔΑΠ Μολάων δύο άτομα ειδικότητας με αντικείμενο τη Διδασκαλία Αγιογραφίας – Ζωγραφικής και Κοινωνιολόγου.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/09/2019 έως και 20/09/2019
Δείτε περισσότερα στο συνημμένο του σύνδεσμου που ακολουθεί
Ανακοίνωση προεδρου για μισθωσεις εργου