Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Δείτε την απόφαση εδώ.