Αποτελέσματα προκηρύξεων για τους συνοδούς επισκεπτών ΣΠΗΛΑΙΟΥ με κωδικό 101 και  ΝΑΥΤΙΚΟΥ-ΜΟΥΣΕΙΟΥ & ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ με κωδικό 102.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 102 – ΣΟΧ 1 – ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΓΕΩΠΑΡΚΟ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 101 – ΣΟΧ 1 – ΣΠΗΛΑΙΟ