Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου με μίσθωση έργου για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν [1] άτομα ειδικότητας: • Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής οποιασδήποτε ειδικότητας για 7 μήνες ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή άδεια αντίστοιχης ειδικότητας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Εργοδότη και Ασφαλιστικού

Νέο πρόγραμμα Σπηλαίου Καστανιάς

Νέο πρόγραμμα Σπηλαίου Καστανιάς

Το Σπήλαιο της Καστανιάς θα λειτουργεί  ως εξής: Από  23/12/2019 έως  31/05/2020 κάθε  Παρασκευή –Σαββάτο και Κυριακή.  Από τις 10:00 έως τις 16:00 . Πρώτη ξενάγηση 10:30– τελευταία ξενάγηση 15:30 Για ομαδικές επισκέψεις (Σύλλογοι, Σχολεία κ.λπ) μετά από συνεννόηση θα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» “Περίοδος 2019-2020”, στη Κοινωφελή Επιχείρηση και συγκεκριμένα: Α)

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου για το ΚΔΑΠ Μολάων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει ότι για την κάλυψη των αναγκών των δομών της, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για διάστημα δέκα (10) μηνών και συγκεκριμένα: Για το ΚΔΑΠ Μολάων δύο άτομα ειδικότητας με αντικείμενο

Ανακοίνωση πρόσληψης συνοδών επισκεπτών Σπηλαίου Καστανιάς , Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης & Γεωπάρκου Αγίου Νικολάου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και πιο συγκεκριμένα ενός συνοδού επισκεπτών για το Σπήλαιο Καστανιάς και ενός συνοδού

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Γεωπάρκου – Summer schedule for Geopark

Το Γεωπάρκο Αγίου Νικολάου θα λειτουργεί  ως εξής: Από  01/07/2019 έως  31/08/2019 καθημερινά,  από τις 10:00 έως τις 18:00 . Πρώτη ξενάγηση 10:30 – τελευταία ξενάγηση strong 17:30 Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Χρόνος ξενάγησης 30-40 λεπτά. Είσοδος Ελεύθερη The Geopark

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Ναυτικού Μουσείου – Summer schedule for Nautical Museum

Το Μουσείο θα λειτουργεί  ως εξής: Από  01/07/2019 έως  31/08/2019 καθημερινά,  από τις 10:00 έως τις 18:00 . Πρώτη ξενάγηση 10:30 – τελευταία ξενάγηση strong 17:30 Ξεναγήσεις ανά μία ώρα. Χρόνος ξενάγησης 30-40 λεπτά. Τιμή Εισιτηρίου 2€ The Museum will