Σύμφωνα με την απόφαση της επιχείρησης και όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς(αρ. 85/2021) το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μονεμβασίας αποτελείται από:

 1. Πρόεδρος: Χαραμή Αλεξάνδρα , Δημότισσα του Δήμου Μονεμβασιάς , η οποία θα είναι εκπρόσωπος της επιχείρησης σε κάθε δημόσια αρχή- θα προΐσταται όλων της υπηρεσιών της επιχείρησης, θα υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ασκεί τα καθήκοντα της σύμφωνα με τον ισχύοντα Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και τους κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης που έχουν ψηφισθούν.
 2. Αντιπρόεδρος: Κουτσονικολής Χαράλαμπος αιρετός εκπρόσωπος του Δήμου Μονεμβασιάς (πλειοψηφίας) ο οποίος σε περίπτωση απουσίας της προέδρου θα ασκεί τα καθήκοντα αυτής.
  Μέλη:
 3. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
 4. Χαραμή Μαρία , Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας
 5. Ραφαηλίδη- Κοκκινάκη Βασιλική , Δημοτική Σύμβουλος μειοψηφίας
 6. Βασίλειος Κουλουβάκος Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας
 7. Επαμεινώντα Κατσιμπούλα, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Λακωνίας
 8. Λεωτσάκου Καλλιόπη , Δημότισσα
 9. Μανωλάκος Ιωάννης Δημότης
 10. Τσάκος Αντώνιος , Δημότης
 11. Οικονόμου Κυριακή , Δημότισσα