Επισυνάπτονται οι αποφάσεις αριθμ. 38 & 39 2022 του Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας με τις οποίες εκρίθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΑμεΑ όπως  ψηφίστηκαν από το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος.