Δημοσιεύεται ο ισολογισμός για το έτος 2019
KEPPEDM-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2019