Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης

Ένας άρτιος και σύγχρονος εκθεσιακός χώρος αναλαμβάνει στις μέρες μας έναν πολύ σημαντικό ρόλο: να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους διαμόρφωσαν τη μοίρα αυτού του τόπου παλεύοντας με τα κύματα. Ή, αλλιώς, να διηγηθεί μία ακόμα ναυτική ιστορία, μια ιστορία με πολλούς πρωταγωνιστές.

Πρόγραμμα λειτουργίας

Έως 31/5/22 κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Ξεναγήσεις ανα μία ώρα. Πρώτη ξενάγηση 10:30, τελευταία ξενάγηση 16:30.


Until 31/5/
22, each Saturday and Sunday.

Tours every hour. First tour at 10:30, last tour at 16:30.

Πληροφορίες – Τιμές Εισιτηρίων

Για περισσότερες πληροφορίες και την επίσκεψη σας επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2734360115 εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθώς και στο 2734023040 ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Τιμή εισιτηρίου 2€ – Entrance fee 2€

Υπάρχει δυνατότητα ξενάγησης στο μουσείο για γκρουπ άνω των 20 ατόμων κατόπιν συννενόησης.

Αγαπητοί επισκέπτες,

 • θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας επιχειρήσεων όπως έχουν ανακοινωθεί από τις Ελληνικές αρχές στα πλαίσια της αντιμετώπισης του COVID-19.
 • Η χρήσης μάσκας είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.
 • Παρακαλούμε διατηρείτε αποστάσεις τουλάχιστον 2 μέτρων, διατηρείτε τα χέρια σας καθαρά και κάνετε χρήση αντισηπτικού υγρού.

Dear visitors,

 • we would like to inform you that we have taken all the hygiene and safety protocol measures as required by the Greek authorities due to COVID-19 pandemic.
 • Wearing face mask is mandatory during the tour.
 • Please keep minimum distance of 2m from each other, keep your hands clean and use hand sanitizer.


Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5401/20-11-2021, για την είσοδό σας στο σπήλαιο παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημερών
 • Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση

Οι ανήλικοι από 4 έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών.

Αccording to Government regulations (Government Gazette Β’ 5401/20-11-2021), for your entrance to the cave you will need to present one of the following documents and a photo ID (identification card or passport):

 • Vaccination certificate valid at least 14 days
 • Medical certificate of a COVID19 infection valid up to 6 months

Children from 4 to 17 years old must provide a parental/legal guardian declaration that the child has undertaken a self-test taken no longer than 24 hours.

We would like to inform you that we have taken all the hygiene and safety protocol measures in Kastania Cave as required by the Greek authorities due to COVID-19 pandemic.

We also inform you that the maximum number for each tour is 10 persons and wearing face mask is mandatory during the tour. Please keep 2 metres distance from each other, keep your hands clean and use hand sanitizer.

Με περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα σημερινής ακτογραμμής, η Ελλάδα ανέπτυξε και διατήρησε επί αιώνες μια προνομιακή σχέση με το υγρό στοιχείο, που έμελλε να επηρεάσει καθοριστικά την ιστορική της διαδρομή. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, τα Βάτικα Λακωνίας, η ναυτική παράδοση ευτύχησε επιπλέον να γεννηθεί στη σκιά ενός πραγματικού θρύλου, του Καβομαλιά.

Ένας άρτιος και σύγχρονος εκθεσιακός χώρος αναλαμβάνει στις μέρες μας έναν πολύ σημαντικό ρόλο: να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους διαμόρφωσαν τη μοίρα αυτού του τόπου παλεύοντας με τα κύματα. Ή, αλλιώς, να διηγηθεί μία ακόμα ναυτική ιστορία, μια ιστορία με πολλούς πρωταγωνιστές.

Απλά και παραστατικά, όπως μόνο οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν…
Με κείμενα, εικόνες και εκθεσιακά αντικείμενα, το Μουσείο Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης επιχειρεί μια πολύπλευρη παρουσίαση του θέματός του πάνω στους εξής βασικούς άξονες:

 • Γνωριμία με τα Βάτικα: Μια περιήγηση στα κύρια αξιοθέατα της περιοχής σε συνδυασμό με μια σύντομη ιστορική αναδρομή κάνουν τις πρώτες «συστάσεις» ανάμεσα στον τόπο και στον επισκέπτη.
 • Προσεγγίζοντας τον Καβομαλιά: Ο θρύλος της περιοχής υμνήθηκε με δέος στη λογοτεχνία, τραγουδήθηκε από τη λαϊκή μούσα και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις ναυτικές διηγήσεις.
 • Τα Βάτικα βάζουν πλώρη: Η αποφασιστική στροφή των Βατικιωτών στη θάλασσα θεμελίωσε στενές σχέσεις με άλλους ναυτότοπους, εξασφάλισε υλικό πλούτο, επηρέασε την κοινωνική δομή και διαμόρφωσε συνειδήσεις και χαρακτήρες. Μονόδρομος κάποτε επαγγελματικής αποκατάστασης, πολύτιμη σήμερα κληρονομιά…

Το πνευματικό, πολιτιστικό και υλικό κεφάλαιο, που άφησε πίσω της η πλούσια ναυτική παράδοση, δεν είναι ο μόνος λόγος που κάνει τα Βάτικα να ξεχωρίζουν στα μάτια του επισκέπτη.
Το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ, υπάρχουν κι άλλοι «σταθμοί» στον δρόμο…

 • Σπήλαιο Καστανιάς, έργα τέχνης στα έγκατα της γης.
 • Γεωπάρκο Αγίου Νικολάου, ένα γεωλογικό «μουσείο» στα όρια στεριάς και θάλασσας.
 • Λίμνη Στρογγύλη, σημαντική για τα πουλιά, γοητευτική για τους ανθρώπους.
 • Παυλοπέτρι, μια πόλη κάτω από τα κύματα

With more than 15.000 km of shoreline today, Greece developed and kept for centuries a privileged relationship with the liquid element, that was to decisively influence its historical course. In our special homeland, Vatika of Laconia, nautical tradition had the fortune to be born under the shadow of a real legend, Cape Maleas.

A modern and complete exhibition space plays today a very important part here: to honour all those who shaped this land’s destiny fighting with the waves. Or else, tell one more nautical tale, a story of many protagonists. Simply and graphically, as only sea people know.

With texts, images and exhibits, the Nautical Museum is attempting a multifaceted presentation of its subject on the following basic axes:

 • Knowing Vatika: A tour around the main sights of the area, combined with a quick historical recursion make the first connections between the land and the visitor.
 • Approaching Cape Maleas: The legend of the area was praised in awe in literature, sung by the popular muse and left an indelible imprint on nautical tales.
 • Vatika sailing: The decisive turn of Vatika people to the sea founded close relationships with other shipping centres, secured material wealth, influenced the social structure and shaped conscience and character. Once the only way of professional rehabilitation, today a valuable heritage…

The spiritual, cultural and material capital that the rich nautical tradition left behind, is not the only reason that makes Vatika stand out in the eyes of the visitor.

The trip does not end here, there are more stops on the road…

 • Kastania Cave, works of art in the depths of the earth
 • Agios Nikolaos Geopark, a geological “museum” on the borders of land and sea.
 • Lake Stroggili, important for the birds, charming for people
 • Pavlopetri, a city under the waves

Για περισσότερες πληροφορίες και την επίσκεψη σας επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2734360115 εργάσιμες ώρες και ημέρες, καθώς και στο 2734023040 ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Τιμή εισιτηρίου 2€ / Entrance fee 2€

Χάρτης