Η Κοινωφελής Επιχείριση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Συνοδός επισκεπτών σπηλαίου (για το σπήλαιο Καστανέας) για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015είτε ταχυδρομικά είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρισης (Νεάπολη).

Για περισσότρες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά, κλπ) δείτε τηνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.